Vekalet ve Form Örnekleri

Vekalet ve Form Örnekleri

TEMSİL BELGESİ / VEKALETNAME

Özlen Şehir Sitesi, Site Yönetim Planı (21/ 08 / 2015 tarih, 53342 yevmiye ile tapuya tescilli)  ve 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında;

…/08/2016 ………….   günü saat …:…-…:…’da, Özlen Şehir Sitesi Blok Kat Malikleri Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, çoğunluk sağlanamadığı takdirde …/08/2016 ………….   günü saat …:…-…:…’da,Blok Kat Malikleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda her türlü oylamaya katılmaya ve/veya çekimser oy kullanmak üzere beni temsilen Sn........................................................................................ vekil tayin ettim.

VEKİL; TC KİMLİK NO : ……………………………………

VEKİL İMZA : ……………………………………

KAT MALİKİ; BLOK VE DAİRE : B.......Blok / D: ………

KAT MALİKİ; ADI VE SOYADI : ……………………………………

KAT MALİKİ; TC KİMLİK NO : ……………………………………

KAT MALİKİ; İMZA : ……………………………………

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TEMSİL BELGESİ / VEKALETNAME

Özlen Şehir Sitesi, Site Yönetim Planı (21/ 08 / 2015 tarih, 53342 yevmiye ile tapuya tescilli)  ve 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında;

…/08/2016 ………….   günü saat …:…-…:…’da, Özlen Şehir Sitesi Blok Kat Malikleri Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, çoğunluk sağlanamadığı takdirde …/08/2016 ………….   günü saat …:…-…:…’da, Blok Kat Malikleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda her türlü oylamaya katılmaya ve/veya çekimser oy kullanmak üzere beni temsilen Sn........................................................................................ vekil tayin ettim.

VEKİL; TC KİMLİK NO : ……………………………………

VEKİL İMZA : ……………………………………

KAT MALİKİ; BLOK VE DAİRE : B.......Blok / D: ………

KAT MALİKİ; ADI VE SOYADI : ……………………………………

KAT MALİKİ; TC KİMLİK NO : ……………………………………

KAT MALİKİ; İMZA : ……………………………………